• W przypadku problemów z odbyciem szkolenia prosimy o kontakt mailowy: bhpekspert@bhpekspert.eu
    lub telefoniczny: +48 54 413 70 10

    Do pracy z naszymi kursami polecamy przeglądarki Firefox, Internet Exploler lub Opera. Jeżeli nie masz jednej z nich zainstalowanej na swoim komputerze -  kliknij na wybrane logo aby pobrać wersję instalacyjną.


    Zalogowanie się do serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia). Wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BHP EKSPERT w celu wydania zaświadczenia:

    1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm).

    2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 119, str 1.)